Privacy statement Techvisie BV

Door deze website te raadplegen stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

Inleiding

Techvisie BV verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement zijn de overwegingen hierover vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit:

  • bezoek aan en gebruik van de website van Techvisie BV;
  • door contactaanvragen verstrekte persoonsgegevens;
  • door nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonsgegevens;
  • een bezoek aan evenementen en/of activiteiten.

College bescherming persoonsgegevens

Techvisie BV verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking persoonsgegevens

Techvisie BV behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder toestemming van de persoon in kwestie. Techvisie BV verwerkt de verzamelde persoonsgegevens ten behoeve van de administratie. De gegevens worden ook gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de diensten en activiteiten van Techvisie BV via de Techvisie Nieuwsbrief. Wanneer u deze informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door gebruik te maken van de link in het e-mail bericht. U kunt ook een e-mail sturen naar info@techvisie.nl.

Cookies

Om het gebruiksgemak van deze website te vergroten wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw op de website van Techvisie BV komt, wordt uw computer herkend op basis van de ‘cookie’. Als u niet wilt dat Techvisie BV een ‘cookie’ op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Als u het gebruik van ‘cookies’ niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

Google analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die vaneen derde partij (Addthis) afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook en LinkedIn en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principles en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging

Techvisie BV heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Techvisie BV is een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Techvisie BV kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van gegevens door die organisaties.

Wijziging van Privacy Statement

Techvisie BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Techvisie BV adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft over het privacy beleid van Techvisie BV, dan kunt u deze richten aan Techvisie BV, Hanzeweg 46, 7418 AT Deventer of per e-mail: info@techvisie.nl.