Oldal kiválasztása
Adatvédelmi szabályzata

A Techvisie BV adatvédelmi szabályzata

Bevezetés

A Techvisie BV nagy jelentőséget tulajdonít az adatvédelmi szempontból érzékeny információk gondos és biztonságos kezelésére a weboldal látogatói, jelöltjei, alkalmazottai és magánvállalkozók körében. A Techvisie BV. a legnagyobb gondossággal kezeli a rá bízott személyes adatokat. Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azért készítettük, hogy tájékoztatást adjunk Önnek arról, hogyan bánunk az Ön személyes adataival az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően.

Rólunk

A Techvisie több mint 18 éve bocsájtja szakembereit a holland munkaerőpiacra. Munkatársaink cégünk hat kirendeltségéről a következő szakágakba keresnek szakembereket az év minden részében: fémipar, építőipar, épületgépészet, épületvillamosság, ipari villanyszerelés.Központi irodánk címe: Munsterstraat 1, 7418 EV Deventer, Hollandia.

A Techvisie B.V. az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében felelős a személyes adatok feldolgozásáért, és meghatározó szerepet tölt be a feldolgozás célját és eszközeit illetően.

A Techvisie BV más cégekkel is együtt dolgozik. Ebben az esetben a Techvisie BV továbbra is maga felelős a személyes adatok feldolgozásáért; az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szerződéses megállapodások gondoskodnak arról, hogy a magánélete továbbra is garantált maradjon.

Technikai információ

Technikai információ Amikor meglátogatja honlapunkat, a weboldal automatikusan összegyűjti a látogatóink (eszközeinek) adatait. Ez magában foglalja például készülékének IP-címét, az internetszolgáltató IP-címét, az Ön által használt operációs rendszert, a látogatás dátumát és időpontját, a weboldal internetcímét, ahonnan közvetlenül kapcsolódik, az Ön által meglátogatott oldalakat és a webhelyen megtekintett információkat, tartózkodási helyét, és a webhelyről küldött és letöltött anyagokat. Ezeket a technikai információkat weboldalunk minőségének és hatékonyságának javítására használjuk fel.

Cookie-k használata

Weboldalunk felhasználóbarátabbá tétele érdekében úgynevezett “cookie-kat” használunk. A “cookie” egy kis szöveges fájl, amelyet a böngésző a számítógép merevlemezére ment el. Ez teszi lehetővé számítógépének beazonosítását, amikor újra meglátogatja a weboldalt. Ha nem kívánja, hogy Techvisie B.V. “cookie-t” mentsen el merevlemezén, akkor beállíthatja, hogy a böngésző kikapcsolja a “cookie-kat”. Amennyiben nem engedélyezi a “cookie-k” használatát, ez hatással lehet a weboldal felhasználóbarát jellegére.

Személyes adatok feldolgozása

Az alábbi esetekben gyűjthetjük és tárolhatjuk személyes adatait:

 • Ha Ön engedélyt adott a Techvisie BV-nek személyes adatainak egy vagy több konkrét célra történő feldolgozására.
 • Ha a személyes adatok feldolgozása elengedhetetlen az Ön és cégünk között kötött megállapodáshoz.
 • Ha a személyes adatok feldolgozása a Techvisie BV törvény szerinti kötelezettsége.
 • Ha a feldolgozás az Ön vagy más személyek létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges.
 • Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges egy közérdekű, vagy hatóság által megszabott feladat teljesítéséhez.
 • Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges a Techvisie BV vagy egy harmadik személy érdekeinek védelméhez, kivéve, ha az Ön érdekei vagy az emberi jogok és alapvető szabadságok, amelyek a személyes adatok védelmét képezik, meghaladják ezeket az érdekeket.

Személyes adatok feldolgozásának célja

Személyes adatait arra használjuk, hogy a lehető legjobb HR-szolgáltatást tudjuk nyújtani, beleértve a közvetítést, bérszámfejtést, toborzást és kiválasztást.

A Techvisie BV a következő célok érdekében dolgozza fel személyes adatait:

 • A munkaerőpiac kínálatának és keresletének összehangolása.
 • Tájékoztatás a Techvisie ajánlatairól.
 • A ledolgozott munkaórák regisztrálása és feldolgozása fizetési rendszerünkben.
 • Jelentkezőink alkalmasságának és rendelkezésre állásának felmérése az adott (időszakos) megbízásra.
 • Hírlevél küldése, de csak abban az esetben, ha Ön arra engedélyt adott.
 • Munkaközvetítés, szerződéskötés céljából, és az ehhez kapcsolódó adminisztrációhoz.
 • A reintegráció kötelezettségeink betartása és a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való segítése érdekében, kötelezettséget téve ezzel a kormány által kitűzött céloknak.
 • Egy ügyféllel kötött megállapodás (írásos) rögzítése, annak fenntartása és teljesítése.
 • Ügyfeleink számára egy betöltendő álláshelyhez szükséges adatfeldolgozás céljából.
 • Személyes fejlődésének és foglalkoztathatóságának elősegítése érdekében, pl. továbbképzés és egyéb tanfolyamok.
 • Vállalatvezetési célokra, beleértve menedzsmentinformációt, belső ellenőrzéseket, a vállalat biztonságát, könyvelői ellenőrzéseket.
 • Minőségjavítás, tanúsítványok megszerzése érdekében.
 • Vissza nem térítendő támogatások, prémium kedvezmények, stb. igénylése.
 • Amennyiben munkaszerződésben áll velünk, a törvények és rendeletek betartása érdekében, beleértve, de nem kizárólagosan az azonosítást, a munkajogot, az adó- és társadalombiztosítási jogszabályokat, a csalás elleni küzdelmet, valamint a nemzeti és nemzetközi szankció-jogszabályokat.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

A Techvisie BV az alábbi adatokat dolgozhatja fel, ha Ön munkakereső, (ideiglenes) munkavállaló, magánvállalkozó és/vagy üzleti kapcsolatban áll cégünkkel. Ön felelős azért, hogy az Ön által megadott személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek.

Munkakereső vagy jelölt:

 • Név, lakcím, e-mailcím, telefonszám, bankszámlaszám és egyéb elérhetőségek.
 • Születési adatok, életkor, nem.
 • Szakmai önéletrajz, iskolai tanulmányok/végzettség, szakmai tapasztalat.
 • Információ tanfolyamokról, egyéb továbbképzésekről.
 • Információ rendelkezésre állásról és szabadságról.
 • Egyéb adatok, amelyek fontosak a jelölt alkalmasságának értékelésében, például referenciák, bizonyítványok és a munkatapasztalatra vonatkozó adatok.
 • Önkéntes alapon más tartalom, amellyel bemutathatja magát (fénykép, videó).
 • A fent említettektől eltérő adatok, amelyek feldolgozását törvény szabja meg.

Kikölcsönzött, (ideiglenes) munkavállaló, magánvállalkozó:

A Techvisie BV az alábbi adatokat dolgozhatja fel, ha Ön cégünknek vagy cégünk ügyfelének fog dolgozni/dolgozik/dolgozott:

 • Név, lakcím, e-mailcím, telefonszám, bankszámlaszám és egyéb elérhetőségek.
 • Születési adatok, életkor, nem.
 • Szakmai önéletrajz, iskolai tanulmányok/végzettség, szakmai tapasztalat.
 • Információ tanfolyamokról, egyéb továbbképzésekről.
 • Információ rendelkezésre állásról és szabadságról.
 • Állampolgárság, BSN (holland adószám), személyi igazolvány (másolat), esetlegesen munkavállalási engedély.
 • Az adott pozícióhoz szükséges ellenőrzés (Pre-employment screening).
 • Tájékoztatás a korábbi munkavállalás, -szerződés jellegéről és tartalmáról, valamint annak megszüntetéséről.
 • Egyéb adatok, amelyek fontosak a jelölt alkalmasságának értékelésében, például referenciák, bizonyítványok és a munkatapasztalatra vonatkozó adatok.
 • Egyéb, a személyzeti, fizetési, hiányzási regisztrációhoz szükséges információ.
 • Önkéntes alapon más tartalom, amellyel bemutathatja magát (fénykép, videó).
 • A fent említettektől eltérő adatok, amelyek feldolgozását törvény szabja meg.

Adatszolgáltatás harmadik félnek

A Techvisie BV továbbíthatja személyes adatait más szervezeteinek, ügyfeleinek, alvállalkozóinak (például adatfeldolgozóknak), akik a Techvisie BV nevében szolgáltatásokat nyújtanak vagy feladatokat látnak el, beszállítóknak, kormányzati szerveknek és egyéb üzleti kapcsolatoknak. És minden más esetben, amikor erre szükség lehet, például bírósági határozat vagy bírósági ítélet révén.

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása jogi érdek, jogi kötelezettség és/vagy megállapodás végrehajtása alapján történik a „Személyes adatok feldolgozása” pontban meghatározott céloknak megfelelően.

Az Ön személyes adatait Hollandián kívülre is továbbíthatjuk. Techvisie BV megtette a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az átadott személyes adatok megfelelően védve legyenek.

Az Ön jogai

Cégünk mindent megtesz annak érdekében, hogy Ön minél egyszerűbben élhessen személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogaival. Ha élne szeretne az alábbiakban felsorolt jogok egyikével, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Hozzáférési jog és/vagy helyesbítéshez való jog

ön jogosult arra, hogy bármikor informálódjon info@techvisie.nl levélben a Postbus 179, 7400 AD Deventer, vagy telefonon a +31 570 676 167-es telefonszámon keresztül arról, mely személyes adatait dolgozzuk fel, milyen célokra használjuk és mennyi ideig tároljuk azt.

Emellett bármikor megkereshet minket hiányos személyes adatainak kiegészítése, helyesbítése vagy törlése érdekében. Abban az esetben, ha helytelen személyes adatokat adtunk meg, azonnal javítjuk azt.

Ha megváltoztattuk személyes adatait, erről tájékoztatjuk Önt.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ha nem ért egyet az általunk tárolt személyes adatai tartalmával, kérelmet nyújthat be az adatok feldolgozásának ideiglenes korlátozására. Ennek értelmében addig várunk az adatok terjesztésével, amíg Ön egyet nem ért tartalmával. Az adatkezelés korlátozás iránti kérelmét bármikor benyújthatja nálunk a fenti elérhetőségek egyikén.

Ha korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását, erről tájékoztatjuk Önt.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog Önnek joga van ahhoz, hogy a Techvisie rendelkezésére bocsátott személyes adataihoz hozzáférjen és továbbítsa egy másik adatkezelőnek.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha nem kíván élni szolgáltatásainkkal, kérelmet nyújthat be az összes személyes adat eltávolítására. Bármikor kérelmezheti személyes adatainak törlését.

Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak feldolgozására adott engedélyét. Ebben az esetben szüneteltetjük a korábban engedélyezett személyes adatok feldolgozását. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a már megtörtént feldolgozást.

Eljárás, válaszidő és költségek

A lehető leggyorsabban megpróbáljuk feldolgozni kérelmeit, amint azt ebben a fejezetben említettük. A kérelmek teljesítése előtt azonban meg kell bizonyosodnunk személyazonosságáról. Az Ön kérelmei alapvetően elektronikus módon kerülnek feldolgozásra, kivéve, ha ez nem lehetséges, vagy Ön azt másképp kívánja.

A fent említett kérések feldolgozásáért alapvetően nem számítunk fel költségeket, kivéve, ha a kérései túlzottak, nyilvánvalóan megalapozatlanok, vagy ha további példányokat kér az ellenőrzési jog alapján.

Személyes adatok védelme

A Techvisie BV mindent megtesz annak érdekében, hogy optimálisan védje személyes adatait az illetéktelen használat ellen. Ezt fizikai, adminisztratív, szervezeti és technikai intézkedések alapján végezzük. Például: csak az engedéllyel rendelkező személyek férhetnek hozzá az adatokhoz. Amennyiben személyes adatait egy, a Techvisie által megbízott és nevében eljáró harmadik személynek, adatkezelőnek továbbítjuk, adatai továbbra is optimális védelmet élveznek.

Személyes adattárolás ideje

A Techvisie BV személyes adatait csak addig tárolja, ameddig az szükséges, illetve a törvény megszabja.

Kérdések, észrevételek, panaszok vagy adatszivárgás (gyanúja)

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van a személyes adatok védelmét illetően, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ha nem ért egyet személyes adatainak feldolgozásával a Techvisie BV által, lehetősége van panasz benyújtására a holland adatvédelmi hatósághoz.

Változások

A Techvisie BV fenntartja adatvédelmi szabályzatának szerkesztésének, változtatásának jogát. Az adatvédelmi nyilatkozat egyik rendelkezése sem célja a Techvisie B.V. és egy érintett személy közötti kötelezettség vagy szerződés létrejötte.

Egyéb

A holland jog alkalmazandó a jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseire és minden, az ebből eredő vitás ügyre.

Kérdés

Amennyiben kérdése, megjegyzése adódna a Techvisie BV adatvédelmi szabályzatával kapcsolatban, jelezze azt nekünk levélben (Munsterstraat 1, 7418 EV Deventer, Hollandia) vagy e-mailben: info@techvisie.nl.

Kérdése van? Szívesen segítünk!